Referenssit

Referenssiluettelo on vain pieni otos toiminnastamme. Jos haluat lisää infoa niin ota erikseen yhteyttä. Luettelossa ensin toimeksiantaja ja sitten toimeksianto ja lisäksi joissain kohdin maininta toimeksiannon tuloksesta.

Sosiaali- ja terveysministeriö
Varhaiskasvatuksen hallinnonalaa koskeva selvitys. Varhaiskasvatus siirrettiin STM:stä Opetus- ja kulttuuriministeriöön selvityksen tuloksena.

Jyväskylän kaupunki, varhaiskasvatus
Jyväskylän sivistystoimen ohjausjärjestelmän uusiminen. Ohjausjärjestelmän kehittäminen aloitettiin SPB-mallilla varhaiskasvatuksesta, mistä se laajeni hyvien kokemusten myötä koko toimialalle (perusopetus, kulttuuri- ja liikuntapalvelut).

Heinolan kaupunki, sosiaali- ja terveystoimi, vanhuspalvelut
Toimialan taloussuunnittelun uusiminen. Heinolan vanhuspalvelut aloittivat SPB-mallilla, jonka jälkeen toiminta laajeni koko toimialalle. Toimialan budjetti 2015 tehtiin alhaalta ylös esimiesten toimesta. Kaikki Sote-palvelut on tuotteistettu ja hinnoiteltu. Hinnoittelu on tehty erikseen myös ulkoiseen käyttöön.

Lohjan kaupunki, varhaiskasvatus
Koko kaupungin palveluiden tuotteistaminen ja hinnoittelu. Varhaiskasvatus on käyttänyt SPB-mallia useita vuosia. Kokemukset olivat niin hyviä, että kaupunki päätti laajentaa selainpohjaisen SPB-ohjaustyökalun käyttöä koko kaupunkiin. Tuotteistus ulottuu kaikkiin palveluihin.

Jyväskylän kansalaisopisto
Kansalaisopiston tuotteistuksen, hinnoittelun ja netto-ohjauksen kehittäminen. Osana Jyväskylän sivistystoimen ohjauksen kehittämistä rakennettiin kansalaisopistolle työkalu, jolla voidaan laskea opiston nettotulos erilaisilla kurssi- ja hinnoitteluvariaatioilla. Työkalua tarjotaan muidenkin kansalaisopistojen käyttöön.

Tunnusluvuista mainittakoon, että Vertikal on tehnyt viimeisen viiden vuoden aikana yhteistyötä lähes sadan kunnan kanssa. SPB-mallin kehitystyössä on ollut mukana yli 1000 kunnallista tulosyksikköä sekä niiden esimiehet. SPB-mallin kautta kulkee budjettirahaa eli tulosyksiköiden ansaintaa noin miljardi euroa.