Opetuspalvelut

Perusopetuksen SPB-malli
Perusopetuksen SPB-mallissa on keskeistä se, että tuntikehysohjauksesta siirrytään euro-ohjaukseen. Vertikalin kehittämällä SPB-rahoituslaskelmalla lasketaan oppilasmääriä, oppilasrakennetta ja tuntikehysajureita käyttäen jokaiselle koululle eurobudjetti samalla kaavalla. Lopputuloksena on yksi summa jokaiselle koululle. SPB-mallissa rehtori suunnittelee tuon summan käytön. Selainpohjaisen SPB-ohjaustyökalun avulla rehtori tekee henkilöstösuunnitelman ja muun käyttösuunnitelman.

Perusopetuksen selvitykset
Kun haluatte arvion oman kuntanne resurssitasosta ja kustannuksista, voitte kääntyä puoleemme.

Kansalaisopiston SPB-malli
Vertikal on kehittänyt yhdessä Jyväskylän Kansalaisopiston kanssa kansalaisopistojen SPB-suunnittelutyökalun. Sen avulla voidaan luoda automaattinen hinnoittelu, toteuttaa nettolaskentaa aineryhmittäin, varioida hintoja ja tutkia erilaisia nettotuloksia. Työkalu on Excel-pohjainen ja osin modifioitavissa opistokohtaisesti.

Lukiokoulutus
Lukiot ovat toteuttaneet soveltuvin osin perusopetuksen SPB-mallia.