Vertikal Oy

Vertikalin missio on tukea kuntaorganisaatioita niiden perustehtävässä: tuottaa tehokkaasti korkeatasoisia palveluita kuntalaisille. Tämä missio on erityisen tärkeä taloudellisesti vaikeina aikoina, joita nyt eletään. Vertikal on luonut kuntien käyttöön uuden suoriteperusteisen ohjausmallin, joka tarjoaa kunnalle mahdollisuuden menestyä haasteellisinakin aikoina.

Vertikal Oy on kehittänyt kuntapalveluita vuodesta 1995. Yritys on verkostoitunut asiantuntijaorganisaatio, jonka vetäjänä toimii Simo Pokki. Verkostossa toimii 10 asiantuntijaa.

Kunnat ovat antaneet hyvää palautetta Vertikalin kyvystä avata kuntataloutta ja –palveluita siten, että asioista tulee selkeitä ja ymmärrettäviä. Erilaisten selvitysten lisäksi yrityksen päätuote on suoriteperusteinen SPB-ohjausjärjestelmä, joka uudella ja innovatiivisella tavalla yhdistää toiminnan ja talouden. SPB-malli tuottaa win-win-win –tilanteen, hyötyjinä ovat sekä kuntalaiset, työntekijät että talous.

Vertikalin työhön on luottanut viimeisen viiden vuoden aikana lähes 100 kuntaa. Yritys on tehnyt selvityksiä myös ministeriöille ja yrityksille.