Yrityksen historia

Vertikal Oy on kehittänyt kuntapalveluita vuodesta 1995, aiemmin nimellä Edufin Oy (1996-2006). Edufin Oy keskittyi täydennyskoulutuspalveluiden tuottamiseen ja arviointiin. Täydennyskoulutus suuntautui pääosin varhaiskasvatukseen mutta alkuvaiheen jälkeen koulutusta järjestettiin myös vanhuspalveluihin ja perusopetukseen. Tavoitteena oli tuottaa edullista koulutusta kuntien henkilöstölle.

Täydennyskoulutuksen lisäksi yritys tuotti kunnille arviointipalveluita, joiden osalta asiakkaana oli yli 200 kuntaa. Tuolloin kuntia oli vielä yli 400. Yritys oli omalla alueellaan hyvin menestynyt.

Yrityksen liiketoiminta myytiin Printel Oy:lle (nykyisin Lekolar). Edufinin perustaja Simo Pokki käynnisti vuonna 2007 uuden liiketoiminnan Vertikal Oy:n nimellä. Vertikalin toiminta on suuntautunut hyvin vahvasti kuntatalouteen liittyviin asiantuntijapalveluihin.